Välkommen till Fölene Bygdegård!

Fölenegården

Vi har plats för dig!

I Fölene bygdegård finns möjlighet att anordna fester, kurser, möten mm. Bygdegården består av en sal med scen och ett kök med två spisar, kyl och frys samt servis för 80 kuvert.

Vi har en ny snabb diskmaskin och ett väl fungerande kök. Salen rymmer 120 personer, dukat vid bord ca 80 personer. Det finns piano, filmduk och högtalare. Även projetor finns i taket. I källaren finns ett bordtennisrum, vävstuga samt garderob och toaletter.

Observera att vi är handikappanpassade med ramp och toalett i entréplanet.

 


I stora salen får det vistas 120 personer
medan det finns servis till 80 kuvert

 


Köket


Servering kan ordnas!


För bokning och frågor, kontakta:
Bjarne Sörensen, 0733 - 67 96 04

Bygdegårdsföreningen är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund
och innehar samtliga deras miljökvitton.

 


 

Styrelse:

Ordförande: Anders Berggren, 0705-12 22 85
Kassör: Jan-Åke Josefsson
Sekreterare: Agneta Engström
Vice ordförande: Björn Gunnarsson
Ledamöter: Sanna Josefsson, Bjarne Sörensen

Ersättare: Britt-Marie Svensson, Lars-Magnus Josefsson, Göran Frost, Oskar Martinsson

 


 

Historik

Bygdegården skänktes av Gunnar och Einar Hedenvald och flyttades till sin nuvarande plats 1957. Byggnaden var från början ett bostadshus beläget ca 800 m nordväst om dess nuvarande läge.

JUF var den drivande kraften från början och huset flyttades på vintern, stående på två grova granstockar som utgjorde medar.
Vid första försöket drogs lasten av sju traktorer (Grållar), men då lutningen blev för riskabel ner mot ån inkallades förstärkning av en caterpillar som forslade lasten den sista biten.
På våren sedan gjordes en grund och på hösten stod huset på plats med väggar och tak. Bygdegården invigdes våren 1960.

Bygdegården har sedan byggts till i flera omgångar. Ett stort ideellt arbete har lagts ner och görs så fortfarande för att hålla bygdegården i gott skick.


 


 

23 november 2008 arrangerade vi en utställning med trasmattor inom ramen för bygdegårdarnas kulturhelg. Bygdegården fylldes med rutor och randningar i olika tekniker. Det serverades glögg och pepparkakor.

 

I juni 2008 fyllde vi källarens utställningsrum med brudklänningar från ett helt sekel. Nästan hela 1900-talet var representerat.

Vi tackar alla som hjälpt oss med utställningarna och lånat ut sina brudklänningar och trasmattor. Utan er hade det inte blivit något.

 


Filmvisning i bygdegården

Den 9 mars 2008 visade vi filmen "Pôjka från Bôja"
i en fullsatt bygdegård.

 

Tillbaka