Fölene-Navet är en bygdeförening som är partipolitiskt och religiöst obunden där vår idé är att vi hjälper varandra genom ett allmännyttigt, ideellt arbete. Föreningen har idag ett 90-tal medlemmar. Fölene-Navet är ansluten till riksorganisationen Hela Sverige skall Leva.

Fölene-Navet arbetar för

  • att kunskapen om bygdens kulturarv skall fördjupas och föras vidare till kommande generationer för ett gott liv
  • allt som gagnar gemenskapen, utvecklar vår bygd samt främjar en aktiv näring

Fölene-Navets styrelse 2022

  Ordförande:

Vice ordförande:

Kassör:


Sekreterare:

Ledamöter:

Ersättare:
Anders Berggren

Ewa Carlsson

Börje Danielsson

Agneta Engström

Ulla Andréasson

Björn Gunnarsson

Anna Hermansson

Kjell-Arne Alaby

Kjell-Ove Hermansson

Johan Ivarsson

0705 - 12 22 85

0513 - 401 53, 0704 - 56 23 45

0513 - 106 20, 0707 - 81 38 46

0513 - 212 86, 0730 - 38 29 26

0513 - 102 45, 0703 - 04 29 04

0730 - 37 83 57

0513 - 102 81

0513 - 213 06, 0727 - 01 53 23

0513 - 214 88, 0705 - 52 14 81

0702 - 18 64 50

Du som ännu inte är medlem i Navet är varmt välkommen, det finns plats för alla. Medlemsavgiften är 50 kr per år, vilken kan betalas in via:
Bankgiro 5448-4670 eller Swish 123 173 01 59.

Har du idéer och tankar om vår Fölenebygd, ring någon i styrelsen.

 

Runstenar och ridvägar i Västra Götaland

Fölene-Navet har av Carl J Gustafsson i Vara fått förtroendet att sälja hans bok Runstenar och ridvägar i Västra Götaland.
Det är en bok som bland mycket historiskt material dokumenterar de vägar som reds redan på 1100-talet från Lödöse till Skara, vårt tidigaste vägnät som naturligtvis inte bereddes av Arn utan av många av våra tidiga makthavare med följen som då passerade vår bygd Fölene.
I Fölene kan man se delar av dessa ridvägar (hålvägar) vid Grästorpasjön.

Boken Runstenar och ridvägar i Västra Götaland kan beställas genom

Börje Danielsson
Fölene Brogården
52491 Herrljunga
Tel. 0513-106 20, 0707 - 81 38 46

 

Fölene-Navet MC-Touring

Fölene-Navet MC-Touring är en sektion inom Fölene-Navet och består av MC-åkare som bland mycket annat också har ett kulturellt intresse.

Sektionen har ett eget program för säsongen, gå in och läs om vad de gör och titta i programmet på deras egna flik.

 

 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

FÖLENE-NAVET

Tillbaka