- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De populära torsdagskvällarna med grillning vid sjön kommer även under 2020 genomföras.
Tiden för detta är 18-21 och var och en tar med sig vad som önskas, grilla eller fika.
Uppstart när vädret tillåter.

Under rådande omständigheter med Covid-19 pandemin, uppmanar vi samtliga besökare att hålla rekommenderade avstånd mellan varandra och framför allt hålla extra avstånd till alla 70+are.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Under 2017 utvidgades grillplatsen med tillhörande badbrygga, med möjlighet att även bada fötterna direkt från stranden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Under 2016 slutfördes byggnationen av en spång vid Grästorpasjön, mellan Lillsjön och Grästorpasjön med tillhörande gångväg runt Grästorpasjön, i nära anslutning till Fårahyttan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Under 2015 byggdes brygga
 med tillhörande grillplats vid Grästorpasjön,
i nära anslutning till Fårahyttan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Under 2014 har Fölene Navet arbetat med återuppbyggnaden av Fårahyttan,
vilket resulterat i två olika utmärkelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetet med boken fortsätter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tillbaka