- FÖLENE NAVET, VÄSTERÄNG FÖLENE, 524 91 HERRLJUNGA -