Grillkvällar vid Grästorpasjön

Klicka här

 

Välkommen till Fölene!

Fölene är en idyll som ligger vid Nossans dalgång i Herrljunga kommun, beläget en timma från Göteborg i nordöstlig riktning. Här möts man av ett brutet jordbrukslandskap med betande djur i en historisk och kulturell miljö med både tusenåriga runstenar och hålvägar.
Fölene vackra kyrka har sina anor i den tidiga medeltiden med utsikt upp mot Nycklabacken som är ett av Västergötlands största gravfält.


Den vackra tvåvalvsbron här i Fölene

Här i Fölene lever vi, cirka 220 invånare med en god närhet till både skola och dagis. Vi har ett aktivt föreningsliv med bygdegård och här finns också flera företag. Bygden som av generationer blivit ömt vårdad ger idag rika möjligheter till såväl rekreation som friluftsliv.

Detta är Fölene,
vår plats på jorden